Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 15 de Desembre de 2020

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
15/12/2020 18:30h
Publicat el: 22/12/20 07:34h

Audio sessió:

  Ordre del dia
03:17
1. Aprovació acta Ple 24 de novembre de 2020    Escoltar
04:49
2. Donar compte Decrets novembre 2020    Escoltar
04:52
3. Donar compte del Control Financer Permanent 3r trimestre 2020    Escoltar
04:57
4. Donar compte Decrets del nou cartipàs municipal i nomenament tinències d'Alcaldia, règim de sessions de la Junta de Govern Local i delegació de competències    Escoltar
10:10
5. Aprovació declaració d'interès general o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials als immobles de la bossa de mediació de lloguer, gestionada per l'oficina local d'habitatge del Consell Comarcal del Garraf    Escoltar
18:11
6. Aprovar la constitució d'un dret de superfície sobre els solars Uz-6 i Uz-7 del SUPP-9    Escoltar
36:18
7. Proposta de dedicacions dels regidors i regidores    Escoltar
1:00:20
8. Aprovació pròrroga del Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes    Escoltar
1:12:25
9. Sol·licitud d'adhesió al circuït de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona (2021-2024)    Escoltar
1:30:02
10. Aprovació del nomenament del Teatre de Les Roquetes com teatre La Bòbila, l'edifici annex com Ateneu Joan Magriñà, la sala d'assaig com a Liceu, la sala de formació com a Masia Nova i canviar la denominació actual de la plaça Hernán Cortés com a plaça Margarita Xirgu    Escoltar
2:04:46
11. Aprovació convenis de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'Oficina Local d'Habitatge i la Borsa de mediació    Escoltar
2:07:28
12. Encomana de gestió al Consell Comarcal del Garraf dels serveis d'Oficina Local d'Habitatge i Borsa de mediació    Escoltar
2:09:24
13.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per exigir el compliment de finançament cap als ens locals per part del govern de la Generalitat    Escoltar
2:32:29
13.2. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans, per instar a instal·lar filtradors / purificadors d'aire equipats amb filtres HEPA als centres educatius de Sant Pere de Ribes    Escoltar
2:38:21
13.3. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per impulsar al nostre municipi el moviment Pet Friendly    Escoltar
2:41:55
13.4. Moció que presenten els regidors no adscrits per millorar la recollida selectiva    Escoltar
2:49:21
13.5. Moció que presenten els regidors no adscrits per la qualitat de l'aire que respira el veïnat de Les Roquetes    Escoltar
3:16:16
13.6. Moció que presenta el grup municipal Construïm en defensa de l'aigua al municipi    Escoltar
3:33:01
13.7. Moció que presenta el grup municipal Construïm pel traspàs dels fons municipal a la banca ètica    Escoltar
3:41:05
15. Precs i preguntes    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail