Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 24 de Novembre de 2020

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
24/11/2020 18:30h
Publicat el: 09/12/20 18:20h

Audio sessió:

  Ordre del dia
13:45
1. Aprovació acta Ple de 20 d'octubre de 2020    Escoltar
14:15
2. Presa possessió nou regidor    Escoltar
18:25
3. Donar compte Decrets d'Alcaldia octubre    Escoltar
18:30
4. Donar compte del Pla Anual de Control Financer 2020    Escoltar
18:36
5. Donar compte dels informes de Tresoreria sobre el compliment de la Llei de morositat i del període mig de pagament, corresponents al 2n i 3r trimestre de 2020    Escoltar
18:44
6. Donar compte de les trameses efecturades al MINHAP, corresponents a: Execució trimestral Entitats Local, 3r Trimestre 2020, Període mig de pagament i morositat 3r Trimestre 2020 i Costos efectius dels serveis prestats per l'entitat local exercici 2019     Escoltar
19:00
7. Donar compte nous contractes de lloguer    Escoltar
19:03
8. Donar compte comunicats canvis representats partits polítics a les diverses comissions    Escoltar
19:11
9. Donar compte escrit de l'executiva nacional d'Esquerra Republicana de Catalunya sancionant i expulsant als seus regidors de Sant Pere de Ribes    Escoltar
34:53
10. Conveni de col·laboració entre l'Agència de Desenvolupament Econòmic, Node Garraf i l'Ajuntament al desenvolupament de l'actuació "Centre de serveis avançats a les empreses del Garraf en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023"    Escoltar
43:23
11. Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d'Educació i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a la ubicació de l'Institut Alexandre Galí, en una part de l'edifici municipal en el marc de la situació derivada de la pandèmia COVID-19    Escoltar
51:58
12. Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d'Educació i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes per al desenvolupament del Projecte Aprenents-Programa IES-inserció a l'entorn socilaboral, per als cursos del 2020-2021 al 2022-2023    Escoltar
58:20
13. Adhesió Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social de l'habitatge situat a Almogàvers, 1, 1r-1a    Escoltar
1:02:08
14. Aprovació de la modificació dels criteris socials per l'adjudicació d'habitatges públics municipals per a lloguer social    Escoltar
1:11:27
15. Resolució d'expedients sancionadors per infracció a les normes reguladores de gossos considerats potencialment perillosos expedients núms: 15.1. GOV-042/2020 15.2. GOV-043/2020 15.3. GOV-023/2020 15.4. GOV-025/2020 15.5. GOV-021/2020    Escoltar
1:15:49
16. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l'Institut de Robòtica per a la dependència, per la cessió d'ús gratuït, a precari, de l'edifici "Can Pau Roig"    Escoltar
1:32:16
17. Aprovació inicialment Pressupost per a l'any 2021    Escoltar
2:48:02
18. Aprovació de la plantilla municipal i de la relació de llocs de treball per a l'any 2021    Escoltar
2:55:52
19. Aprovació de la massa salarial del personal laboral per l'any 2021    Escoltar
2:58:14
20.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, amb motiu del dia 25 de novembre, dia internacional de l'eliminació de la violència vers les dones    Escoltar
3:23:08
20.2. Proposta d'acord que presenta el grup municipal Ciutadans per prevenir i evitar l'assetjament en xarxes socials entre adolescents    Escoltar
3:31:48
20.3. Moció que presenta Fem Poble - En Comú Podem per demanar una bona accessibilitat en transport públic entre els tres centres assistencials del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf    Escoltar
3:39:40
20.4. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya sobre la necessitat d'un pla de camins per a la mobilitat, la cultura i l'ocupació en el municipi    Escoltar
3:54:06
20.5. Moció que presenta el grup municipal Construïm sobre la violència masclista i l'afectació de la Covid-19    Escoltar
4:02:08
22. Precs i preguntes    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail