Sessió PLEORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 20 de Octubre de 2020

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
20/10/2020 18:30h
Publicat el: 27/10/20 14:59h

Audio sessió:

  Ordre del dia
02:03
1. Aprovació acta Ple de 29 de setembre de 2020.    Escoltar
02:48
2. Donar compte Decret d'Alcaldia setembre.    Escoltar
02:53
3. Donar compte del Control Financer 2n Trimestre 2020.    Escoltar
02:58
4. Donar compte de les trameses efectuades al MINHAP corresponents a les línies fonamentals del Pressupost exercici 2020-2021 i l'Esforç Fiscal exercici 2018.    Escoltar
03:09
5. Donar compte nous contractes de lloguer.    Escoltar
08:05
6. Aprovació Reglament del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.    Escoltar
17:33
7. Aprovació expedient modificació Ordenances Fiscals i Preus Públics 2021.    Escoltar
1:47:09
8. Aprovació declaració especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, a l'immoble situat al c. Dtor. Fleming, núm. 28, 2-1, el qual figura en la borsa de mediació de lloguer gestionada per l'oficina local d'habitatge del Consell Comarcal del Garraf.    Escoltar
1:51:43
9. Resolució expedient sancionador per infracció a les normes reguladores de la tinença de gossos considerats potencialment perillosos: Exp. GOV-016/2020 i Exp. GOV-024/2020.    Escoltar
1:56:57
10. Adhesió a la xarxa CORH de la Diputació de Barcelona.    Escoltar
2:02:48
11. Modificació de pressupost exp. 16/2020.    Escoltar
2:06:36
APROVACIÓ PUNT D'URGENCIA    Escoltar
2:09:20
PUNT D'URGÈNCIA: Aprovació expedient núm. 17/2020 Modificació de Pressupost    Escoltar
2:26:50
12.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, a favor de la protecció del sistema sanitari.    Escoltar
2:57:02
12.2. i 12.3. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per l'adhesió al pacte TEGUISE en contra del maltractament animal.    Escoltar
3:08:31
12.4. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble-En Comú Podem, sol·licitant que el govern de la Generalitat de Catalunya posi en marxa i doti pressupostàriament la mesa per a la industrialització del Penedès i el Pla de Xoc d'ajut i d'impuls socioeconòmic al Penedès.     Escoltar
3:08:42
12.5. Moció presentada pel grup municipal Ciutadans, per donar l'opció als pares de demanar la jornada continua en els centres educatius.    Escoltar
3:17:57
12.6. Moció presentada pel grup municipal ERC de rebuig a la repressió de la dissidència política.    Escoltar
3:40:23
APROVACIO URGENCIA MOCIO 1    Escoltar
3:42:45
MOCIÓ D’URGÈNCIA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSC-CP, CONSTRUÏM, FEM POBLE-EN COMÚ PODEM, ERC I CIUTADANS DE SUPORT AL SECTOR DE L’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ    Escoltar
3:54:24
APROVACIO URGENCIA MOCIO 2    Escoltar
3:55:39
MOCIÓ D'URGÈNCIA QUE PRESENTA FEM POBLE – EN COMÚ PODEM PER DEMANAR LA SUSPENSIÓ EFECTIVA DURANT L’ANY 2020 DEL COBRAMENT DE MENSUALITATS PER PART DE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES DEGUT LA CRISIS DEL COVID-19.     Escoltar
4:12:56
14. Precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail