Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 29 de Setembre de 2020

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
29/09/2020 18:30h
Publicat el: 07/10/20 15:05h

Audio sessió:

  Ordre del dia
05:32
1. Aprovació actes Ple extraordinari de 24 d'abril de 2020 i l'ordinari de data 21 de juliol de 2020.    Escoltar
13:21
2. Donar compte Decrets d'Alcaldia juliol i agost.    Escoltar
13:26
3. Donar compte de les trameses efectuades al MINHAP relatives al 2n. trimestre 2020 de: l'execució pressupostària, informe de morositat i el període mig de pagament.    Escoltar
14:42
4. Aprovació modificació de pressupost expedient núm. 14/2020.    Escoltar
34:35
5. Aprovació adhesió segona pròrroga del contracte derivat de l'Acord Marc pel subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, de l'Associació Catalana de Municipis.     Escoltar
37:13
6. Aprovació ampliació termini d'informació pública del Conveni Urbanístic aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes en data 31 de març de 2020.    Escoltar
50:19
7. Incoació expedient cessió gratuïta parcel·les 4 (UZ4) i 5 (UZ5) del sector del SUPP-9 a favor de l'INCASOL.    Escoltar
1:07:17
8. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Ball de Diables Els Diabòlics per a la cessió a precari d'un local a la UA-1.    Escoltar
1:14:10
9. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la Fundació Projecte Miranda per a la cessió a precari de la Masia de l'Ermita de Sant Pau.    Escoltar
1:50:55
10.1. Moció que presenten els grups municipals: PSC-CP, Construïm, ERC i Fem Poble, en defensa del manteniment de l'activitat i dels llocs de treball de la Robert Bosch, Saint Gobain i altres empreses amenaçades pels tancaments totals o parcials de la seva activitat i que formen part del teixit productiu del Penedès.    Escoltar
2:09:13
10.2. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, en contra de les ocupacions delictives d'habitatges.    Escoltar
2:23:12
10.3. Moció que presenta el grup municipal C's per a la elaboració d'un pla municipal en contra de l'ocupació il·legal d'habitatges.    Escoltar
2:43:29
10.4. Moción que presenta el grupo municipal C's relativa al apoyo y la elaboración de un Plan de Ayudas al sector del ocio nocturno, la restauración y los locales musicales.     Escoltar
2:53:56
10.5. Moció que presenta el grup municipal ERC en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris d'integració paisatgística, protecció agrícola i d'equilibri territorial al Decret 16/2019.    Escoltar
3:10:23
10.6. Moció que presenta el grup municipal Construïm per iniciar un debat sobre el futur de Sant Pau.    Escoltar
3:19:27
APROVACIÓ PRESENTACIÓ MOCIÓ D'URGÈNCIA    Escoltar
3:21:20
Moció de l'AMI en rebuig a la inhabilitació del President Quim Torra que presenta el grup municipal Construïm.    Escoltar
3:39:21
11. Presa de raó renuncia regidora de la Corporació.    Escoltar
3:47:27
13. Precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail