Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 21 de Juliol de 2020

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
21/07/2020 18:30h
Publicat el: 08/08/20 16:50h

Audio sessió:

  Ordre del dia
02:23
1. Aprovació acta Ple 16 de juny de 2020    Escoltar
02:58
2. Presa de possessió nou regidor    Escoltar
10:46
3. Donar compte Decrets d'Alcaldia juny 2020    Escoltar
10:52
4. Donar compte de la tramesa efectuada al DGPFAT i al MINHAP a data 7/7/2020 corresponent al Pla Econòmic Financer 2020-2021, així com la tramesa efectuada en data 14/17/2020 ISPA exercici 2020    Escoltar
11:08
5. Donar compte tramesa efectuada a la Sindicatura corresponent als Comptes Anuals 2019    Escoltar
15:18
6. Ratificació decret d'Alcaldia núm 734/2020 d'aprovació de la modificació de l'ordenança general núm. 50 reguladora dels preus públics: Annex 2 servei piscina exterior municipal per motius d'excepcionalitat per la COVID-19 per a la temporada 2020    Escoltar
19:17
7. Inici de l'expedient d'establiment del servei de clavegueram, redacció de l'estudi d'alternatives dels models de gestió i memòria, per fomentar l'elecció de la futura prestació del servei i constitució d'una Comissió d'Estudi    Escoltar
40:22
8. Aprovar la declaració d'especial interès o utilitat municipal per concòrrer circumstàncies socials, a l'immoble situat al c. Ermengardis, núm. 2 el qual figura en la borsa de mediació de lloguer gestionada per l'oficina local d'habitatge del Consell Comarcal del Garraf    Escoltar
44:30
9. Modificació de pressupost expedient núm. 11/2020    Escoltar
1:12:08
10. Aprovació calendari Festes Locals 2021    Escoltar
1:16:07
11.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, demanant la construcció de la II Fase de l'Institut Montgrós    Escoltar
1:42:55
11.2. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, demanant les inversions necessàries a les escoles    Escoltar
2:11:30
11.3. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble - En Comú Podem, per uns serveis funeraris públics    Escoltar
2:25:38
11.4. Proposta d'acord que presenta el grup municipal Ciutadans de Sant Pere de Ribes, per dotar d'un mínim d'espai de joc els patis de les escoles del nostre municipi    Escoltar
2:40:09
11.5. Moció que presenta el grup municipal ERC, per a una mobilitat legal dels vehicles de mobilitat personal a Sant Pere de Ribes    Escoltar
2:53:49
11.6. Moció que presenta el grup municipal ERC, de rebuig a la monarquia espanyola i per clarificar les seves irregularitats    Escoltar
3:10:48
13. Precs i preguntes    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail