Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 16 de Juny de 2020

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
16/06/2020 18:30h
Publicat el: 01/07/20 08:31h

Audio sessió:

  Ordre del dia
03:57
1. Aprovació acta Ple 19 de maig de 2020    Escoltar
05:02
2. Donar compte Decrets d'Alcaldia maig 2020    Escoltar
05:08
3. Donar compte de l'informe d'intervenció relatiu al control financer permanent del 1r trimestre del 2020    Escoltar
05:14
4. Donar compte de l'escrit del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, en relació a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació a l'àmbit de l'Autòdrom Terramar    Escoltar
05:27
5. Donar compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, recurs contenciós administratiu núm. 194/2016    Escoltar
15:20
6. Aprovació pròrroga per a l'any 2020 del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament per al Programa refent d'Ocupació Juvenil    Escoltar
28:50
7. Aprovació autorització, la disposició i l'obligació de la despesa a favor del Consell Comarcal del Garraf corresponent a la licitació del Projecte Tècnic arquitectònic i el Projecte executiude museïtzació del Centre d'Interpretació dels Indians del conveni de col·laboració i posterior addenda entre l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Consell Comarcal del Garraf per a l'execució de l'operació G003-000842 Garraf: camins, patrimoni i natura    Escoltar
53:15
8. Constitució d'un dret de superfície sobre les parcel·les Uz-6 i Uz-7 del sector Mercat - Parc Central (SUPP-9)    Escoltar
1:17:20
9. Aprovar conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament per l'execució de l'operació PRA5-012848 "Projecte eficiència energètica del Garraf" FEDER 2014-2020    Escoltar
1:39:44
10. Aprovació Compte General exercici 2019    Escoltar
1:43:24
11. Modificació de pressupost expedient núm. 9/2020    Escoltar
1:58:15
12. Aprovació Pla Econòmic Financer 2020-2021    Escoltar
2:07:39
13. Aprovació modificació normes reguladores del Projecte de Pressupostos Participatius    Escoltar
3:01:52
14.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per demanar ajuts per l'habitatge a la Generalitat de Catalunya    Escoltar
3:26:42
14.2. Moció que presenten tots el grups municipals contra la sentència de penjar banderes LGTBIQ+ a edificis públics    Escoltar
3:33:46
14.3. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble - En Comú Podem, de suport a la creació de l'Agència del Patrimoni Cultural i la Biodiversitat de Catalunya    Escoltar
3:46:39
14.4. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi de la COVID-19    Escoltar
3:56:53
14. 5. Moció que presenta el grup municipal Construïm per la implantació de la "Tarifa Plana Fiscal"    Escoltar
4:04:48
14.6. Moció que presenta el grup municipal Construïm en suport de la cultural local    Escoltar
4:40:22
14.7. Moció que presenta el grup municipal ERC per declarar Sant Pere de Ribes municipi contra el feixisme i el racisme, en favor de la convivència en la diversitat    Escoltar
4:48:20
14.8. Moció que presenta el grup municipal ERC en defensa de la separació de poder    Escoltar
5:01:08
16. Precs i preguntes    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail