Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 31 de Març de 2020

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
31/03/2020 18:30h
Publicat el: 07/04/20 09:41h

Audio sessió:

  Ordre del dia
03:35
DECLARACIÓ i INFORMACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS    Escoltar
1:06:40
1. Aprovació constitució i celebració sessions òrgans representatius telemàtiques.    Escoltar
1:08:00
2. Aprovació acta del Ple ordinari 18 de febrer de 2020.    Escoltar
1:08:43
3. Donar compte Decrets d’Alcaldia febrer 2020, i Decret núm. 397/2020, de 25 de març, pel qual s’aprova d’adhesió al “manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus. 4. Donar compte liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2019. 5. Donar compte aprovació nous contracte de lloguer. 6. Donar compte informe període mig de pagament 4rt trimestre 2019. 7. Donar compte de l’informe de control financer 4t trimestre 2019. 8. Donar compte de les trameses efectuades al MINHAP corresponents a: Execució del 4t trimestre del pressupost 2019, Plans pressupostaris a mig Termini període 2021-2023, Tipus impositiu 2020, Pressupost 2020 així com al Departament de Governació i a la Sindicatura de comptes d’aquest últim.    Escoltar
1:11:15
9. Aprovació de l’adhesió al programa anem al teatre per als cursos 2020-21, 2021-22, 2022-23 i 2023-24.    Escoltar
1:34:38
10. Aprovació conveni amb la Creu Roja per a l’accés a infraestructures municipals per a la instal·lació d’equipaments de comunicació per ràdio.    Escoltar
1:36:27
11. Aprovació de l’Adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions per part del Consoci Localret.    Escoltar
1:46:02
12. Aprovació expedient núm. 04/2020 modificació de pressupost.    Escoltar
1:49:15
13. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball.    Escoltar
1:51:39
14. Verificació del Text Refós de la MPPGOU de L’Autòdrom-Terramar i aprovació del conveni urbanístic, en virtut de l’acord d’aprovació provisional del Ple de la Corporació del 17 de desembre de 2019.    Escoltar
2:05:37
15.1.Moció que presenta el grup municipal Construïm davant la situació provocada per la pandèmia del COVID-19.    Escoltar
2:30:50
15.2.Moció que presenta el grup municipal Fem Poble - en comú Podem per demanar la suspensió del cobrament de mensualitats per part de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes durant el període d’alarma del COVID-19.    Escoltar
2:40:04
Aprovació urgència    Escoltar
2:41:00
18. Aprovació expedient núm. 05/2020 modificació de pressupost.    Escoltar
2:43:49
17. Precs i preguntes    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail