Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 17 de Desembre de 2019

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
17/12/2019 18:30h
Publicat el: 07/01/20 08:07h

Audio sessió:

  Ordre del dia
00:19
1. Donar compte acta 26 de novembre de 2019.    Escoltar
00:43
2. Donar compte Decrets d'Alcaldia novembre 2019.    Escoltar
00:50
3. Donar compte de l'aprovació per la Junta de Govern Local del dia 13 de novembre de 2019, declarar desert i obertura període extraordinari i de la concessió demanial dels punts de venda, parades i locals, dels magatzems i locals auxiliars del Mercat municipal La Sínia.    Escoltar
01:04
4. Donar compte sentència núm. 1040 del TSJC recurs 194/2016.    Escoltar
04:50
5. Aprovació pròrroga conveni servei transport adaptat per a persones amb discapacitat/dependència i mobilitat reduïda Sant Pere de Ribes 2019.    Escoltar
13:13
6. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació AGI per a participar del servei d'acolliment d'urgència per a dones víctimes de violència masclista i les seves filles i fills 2019.    Escoltar
28:15
7. Aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges pel desenvolupament del Programa 30 PLUS corresponent a la convocatòria 2019 i desenvolupament 2019-2020.    Escoltar
40:33
8. Aprovació del II Pla local per a la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGTBI 2020-2025.    Escoltar
1:17:30
9. Aprovació del modificat d'obra del projecte executiu de rehabilitació, reforma i ampliació del Teatre Municipal de Les Roquetes.    Escoltar
1:35:53
10. Adhesió a l'Acord Marc de serveis i subministraments d'elements d'eficiència energètica de l'enllumenat públic amb destinació a les Entitats Locals de Catalunya i aprovació d'oferta econòmica en relació als Pressupostos Participatius 2018: Poble ben il·luminat, poble segur per a totes.    Escoltar
1:45:29
11. Aprovació provisional del pla especial dels habitatges d'ús turístic.    Escoltar
2:04:25
12. Aprovació provisional de la modificació puntual de PGOU de l'àmbit de l'Autòdrom Terramar.    Escoltar
3:32:48
13. Aprovació increment addicional del 0,30% de la massa salarial en aplicació del reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en 'àmbit del sector públic.    Escoltar
3:34:16
14. Resolució faltes molt greus i greus, expedients sancionadors per gossos potencialment perillosos: 14.1. Exp. GOV-046/2019 14.2. Exp. GOV-050/2019 14.3. Exp. GOV-054/2019 14.4. Exp. GOV-049/2019 14.5. Exp. GOV-052/2019 14.6. Exp. GOV-039/2019 14.7. Exp. GOV-051/2019    Escoltar
3:44:12
15.1. Moció presentada per ERC en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya.    Escoltar
4:08:17
15.2. Moció presentaa per ERC per declarar Sant Pere de Ribes municipi feminista.     Escoltar
4:28:05
15.3. Moció presentada per Construïm per a la implantació de la "Tarifa Fiscal"    Escoltar
4:34:48
15.4. Moció presentada per Construïm de denúncia del judici al MHP Quim Torra.    Escoltar
4:52:27
15.5. Moció presentada per Ciutadans "Propuesta de acuerdo para solicitar la aprovación de campaña de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos"    Escoltar
5:00:32
15.6. Moció presentada per Ciutadans "Propuesta de acuerdo para solicitar la implantación de máquinas de reciclaje de envases"    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail