Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 26 de Novembre de 2019

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
26/11/2019 18:30h
Publicat el: 16/12/19 13:39h

Audio sessió:

  Ordre del dia
09:44
1. Aprovació acta del Ple ordinari i de l'extraordinari del dia 15 d'octubre de 2019.    Escoltar
10:14
2. Donar compte Decrets d'Alcaldia octubre 2019.    Escoltar
10:20
3. Donar compte aprovació nou contracte de lloguer (PL.57 VDP)    Escoltar
10:26
4. Donar compte informe de morositat i període mig de pagament corresponent al 3r trimestre 2019.    Escoltar
10:33
5. Donar compte del control financer permanent 3r trimestre 2019 i trameses efectuades al MINHAP corresponents a l'execució del pressupost del 3er trimestre 2019, certificació d'esforç fiscal 2017 i costos efectius de serveis de les EELL 2018.    Escoltar
10:48
6. Donar compte de l'aprovació de la renúncia de la concessió de la parada-magatzem 13 del Mercat la Sínia, liquidació de cànons i ADO quotes comunitat.    Escoltar
18:47
7. Aprovació expedient núm. 17/2019 modificació de pressupost.    Escoltar
54:50
8. Desestimació al·legacions aprovació de la relació de llocs de treball juliol 2019.    Escoltar
1:01:51
9. Aprovació inicial Pressupost per a l'any 2020.    Escoltar
2:48:58
10. Aprovació de la plantilla municipal i de la relació de llocs de treball per l'any 2020.    Escoltar
3:14:29
11. Aprovació de la massa salarial del personal laboral per l'any 2020.    Escoltar
3:15:57
12. Adhesió a l'acord marc de serveis i subministraments d'elements d'eficiència energètica de l'enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01)    Escoltar
3:23:19
13. Aprovar l'adhesió al contracte derivat exp. 2015.05-d2 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia SAU.    Escoltar
3:42:40
14. Aprovació declaració d'especial interès o utilitat municipal al servei esportiu que es realitza als camps de futbol.    Escoltar
3:45:37
15.1. Moció en suport a les ONG's que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani.    Escoltar
3:57:52
15.2. Moció que presenta el grup municipal de Construïm per la millora del servei de recollida i tractament de residus.    Escoltar
4:13:57
15.3. Moción del Grupo Municipal Ciutadans Sant Pere de Ribes para dotar a las personas enfermas de un dispositivo que facilite información sanitaria urgente y su geolocalización.    Escoltar
4:31:20
15.4. Moción del Grupo Municipal Ciutadans Sant Pere de Ribes para la defensa de la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad.    Escoltar
4:37:54
15.5. Moció presentada per Fem Poble - En Comú Podem per recuperar la inversió social a Catalunya i per una fiscalia justa i progressiva.    Escoltar
4:46:14
MOCIÓ D'URGÈNCIA    Escoltar
4:55:44
17. Precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail