Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 17 de Setembre de 2019

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
17/09/2019 18:30h
Publicat el: 24/09/19 10:16h

Audio sessió:

  Ordre del dia
00:29
1. Aprovació actes: Ple extraordinari 9 de juliol de 2019 i Ple ordinari de 30 de juliol de 2019.    Escoltar
00:59
2. Donar compte Decrets d'Alcaldia juliol i agost 2019.    Escoltar
01:04
3. Donar compte informe 11/2019 Compte General de la Generalitat de Catalunya exercici 2017.    Escoltar
01:11
4. Donar compte trameses efectuades al MINHAP corresponent a les línies fonamentals del Pressupost 2019-2020.    Escoltar
01:19
5. Trameses efectuades a la Sindicatura de Comptes de Catalunya corresponent al Compte General 2018 i l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 2018.    Escoltar
04:56
6. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball en el mes de setembre de 2019.    Escoltar
13:50
7. Ratificació de l'aprovació provisional del Pla especial de la fitxa catàleg de l'immoble de "Can Cuadras del Palou".    Escoltar
18:14
8. Aprovació adhesió primera pròrroga del nou contracte derivat de l'acord marc pel subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, de l'Associació Catalana de Municipis (exp. 2018.02-D1).    Escoltar
26:58
9. Aprovació pròrroga "Pla Igualtat per a la ciutadania".    Escoltar
39:52
10. Aprovació del conveni de cooperación interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i els Ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges, per al desenvolupament de l'actuació "Prospecció ocupacional en el territorio del Garraf".    Escoltar
42:33
11.1. Moció que presenten els grups municipals: PSC-CP, Construïm, Fem Poble-En comú Podem i ERC en resposta a les amenaces d'Endesa a les administracions locals en relació al deute a les factures energètiques de les famílies vulnerables.    Escoltar
1:17:33
11.2. Moció que presenten els grups municipals: Construïm, PSC-CP, Ciutadans, Fem Poble,-En comú Podem, en defensa del sector de la vinya com a element dinamitzador del territori.    Escoltar
1:28:45
11.3. Moció que presenta el grup municipal de Fem Poble-En comú Podem, per a la declaración d'emergència climática a Sant Pere de Ribes.    Escoltar
1:41:21
11.4. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans de Sant Pere de Ribes, per demanar que el nostre Ajuntament aprovi la formació sanitària especial per la Policia Local de Sant Pere de Ribes.    Escoltar
1:52:08
11.5. Moció presentada per ERC per un Sant Pere de Ribes sostenible, eficient i equilibrat.    Escoltar
2:03:22
13. Precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail