Sessió PLE EXTRAORDINARI Extraordinària de Ple Municipal del 9 de Juliol de 2019

Òrgan: Ple Municipal -  Extraordinària
09/07/2019 18:30h
Publicat el: 12/07/19 13:53h

Audio sessió:

  Ordre del dia
00:55
1. Constitució dels grups municipals i designació de portaveus.    Escoltar
03:05
2. Periodicitat de les sessions del Ple.    Escoltar
04:49
3. Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.    Escoltar
11:46
4. Nomenament de representants de la Corporació en tots els Òrgans Col·legiats en que hi hagi d'estar representada.    Escoltar
15:39
5. Proposta d'Alcaldia de dedicacions, retribucions i indemnitzacions de l'Alcaldessa i regidors/es.    Escoltar
15:39
6. Indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats i altres, i als grups municipals.    Escoltar
1:21:00
7. Coneixement resolució Alcaldia en matèria de nomenament de Tinents Alcaldia; membres de la Junta de Govern Local i Presidents de les Comissions Informatives, així com les delegacions de l'Alcaldia.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail