Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 30 de Abril de 2019

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
30/04/2019 18:30h
Publicat el: 01/10/19 15:28h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
00:28
1. Aprovació acta sessió ordinària 19 de març de 2019 i extraordinària 2 d'abril de 2019.     Escoltar
01:52
2. Donar compte Decrets març de 2019.    Escoltar
02:06
3. Donar compte aprovació nou contracte de lloguer: Traster núm. 8 Parc Central i Pàrquings núms. 6, 8, 10, 30 i 38 VDP.    Escoltar
02:23
4. Donar compte trameses efectuades a la Sindicatura de Comptes de les objeccions formulades durant l'exercici 2018, al MINHAP corresponent a la liquidació pressupostària 2018 i al DGAPH de la liquidació pressupostària 2018.    Escoltar
02:52
5. Conveni de col·laboració subscrit entre el departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament, per al Pla educatiu d'entorn dels cursos escolars: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023.    Escoltar
15:19
6. Modificació del preu públic núm. 50 (Annex 3) . Servei de llars d'infants municipals.    Escoltar
22:11
7. Aprovació conveni entre l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l'Associació carrossaires de Les Roquetes per a la cessió a precari d'un local a la UA-1 de Les Roquetes.    Escoltar
24:09
8. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l'Associació Petits Diabòlics per a la cessió a precari d'un local a la UA-1 de Les Roquetes.    Escoltar
30:07
9. Aprovació conveni col·laboració amb l'Institut Català del Sòl pel desenvolupament d'habitatges amb protecció oficial.    Escoltar
52:20
10. Aprovació conveni interadministratiu entre els Ajuntaments de Sant Pere de Ribes i Canyelles per l'execució de les franges de protecció contra incendis forestals d'urbanització a els Girabals.    Escoltar
54:48
11. Aprovació retribucions en concepte d'assistència als processos de selecció dels membres designats per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.    Escoltar
57:08
12. Aprovació provisional modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana d'ampliació d'usos permesos a la Clau 13.2. a la Rambla del Garraf.    Escoltar
59:51
13. Aprovació de la modificació de la plantilla municipal i de la relació de llocs de treball en el mes d'abril de 2019.    Escoltar
1:02:00
14. Aprovació exp. 07/2019 modificació pressupost.    Escoltar
1:24:45
15. Aprovació Pla econòmic financer.    Escoltar
1:40:29
16. Respostes preguntes Ple anterior.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail