Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 19 de Març de 2019

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
19/03/2019 18:30h
Publicat el: 01/10/19 15:30h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
00:59
1. Aprovació actes sessió extraordinària de l'Estat del Municipi del dia 29 de gener de 2019 i sessió ordinària del dia 19 de febrer de 2019.    Escoltar
01:36
2. Donar compte Decrets febrer de 2019.    Escoltar
01:53
3. Donar compte de l'aprovació la liquidació del Pressupost exercici 2018 per la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2019.    Escoltar
02:08
4. Donar compte de l'aprovació del control financer permanent de l'exercici 2018 per la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2019.    Escoltar
07:34
5. Donar compte trameses efectuades al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a la Sindicatura de Comptes, així com al MINHAP, del Pressupost 2019 i els plans pressupostaris a mig termini corresponents al període 2020-2022.    Escoltar
08:03
6. Aprovació del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.    Escoltar
23:33
7. Aprovació de l'adhesió a l'aliança educació 360. Educació a temps complert a Catalunya, impulsada per la Fundació Jaume Bofill, la Federació de moviments de renovació pedagògica i la Diputació de Barcelona.    Escoltar
30:04
8. Aprovació exp. 04/2019 modificació pressupost.    Escoltar
33:10
9. Nomenament representant de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes al Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CDSPG).    Escoltar
38:50
10. Aprovació conveni col·laboració amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya.    Escoltar
56:47
11. Verificar el text refós de la modificació puntual del Pla General d'0rdenació Urbana que afecta terrenys municipals d'equipaments (actualment D2-D3-D7) per tal de destinar-los a Serveis Tècnics (C1) o serveis urbans (D6) conservant l'ús d'associatiu-cultural (D3).    Escoltar
59:58
12. Moció que presenta Fem Poble en suport a la ILP d'Universitats per la rebaixa dels preus públics.    Escoltar
1:24:06
14. Precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail