Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 19 de Febrer de 2019

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
19/02/2019 18:30h
Publicat el: 03/05/19 12:34h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
03:25
1. Aprovació acta sessió 22 de gener de 2019.    Escoltar
06:05
2. Donar compte Decrets final d'any 2018 i gener 2019.    Escoltar
06:25
3. Donar compte de l'aprovació de nous contractes de lloguer (pàrkings núm. 53 i 58 P. Central).    Escoltar
06:46
4. Donar compte de les trameses efectuades al MINHAP corresponents a l'execució del pressupost 2018 durant el 4rt trimestre i al tipus impositiu de 2019.    Escoltar
07:06
5. Ratificació modificació Estatuts el Consorci per a la Normalització Lingüística.    Escoltar
08:17
6. Declaració d'especial interès i/o utilitzat municipal les obres per a l'execució del Projecte de connexió d'impuls de Mas Alba a la xarxa municipal en alta de sanejament llic. núm. 206/2018.    Escoltar
09:58
7. Aprovació annex Conveni Col·laboració Habitatge.    Escoltar
12:21
8. Aprovar segona pròrroga del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d'energía elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a l'empresa ENDESA ENERGIA, SA (exp. 2015.05-D01).    Escoltar
37:49
9. Aprovació modificació de la plantilla municipal i de la relació de llocs de treball per l'any 2019.    Escoltar
53:06
10. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per garantir la continuïtat dels centres especials de treball a Catalunya.    Escoltar
54:52
12. Precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail