Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 18 de Desembre de 2018

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
18/12/2018 18:30h
Publicat el: 04/02/19 11:51h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
02:22
1. Aprovació acta sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2018.    Escoltar
03:07
2. Donar compte Decrets novembre 2018    Escoltar
03:26
3. Donar compte de l'informe sobre el compliment de la Llei de morositat i del període mig de pagament corresponent al tercer trimestre del 2018.    Escoltar
03:40
4. Donar compte aprovació nous contractes de lloguer (parquings núm. 5 i 6 VDP).    Escoltar
04:04
5. Aprovació de la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal (CEM) de Sant Pere de Ribes.    Escoltar
13:31
6. Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOUM per l'ampliació d'usos permesos a la Clau 13.2. a la Rambla del Garraf.    Escoltar
34:10
7. Declaració d'especial interès i/o utilitat municipal obres de reparació del col·lector de Canyelles/Sant Pere de Ribes al seu tram per la urbanització de Rocamar llic. núm. 238/2017.    Escoltar
38:54
8. Aprovació provisional fitxa catàleg Can Cuadras del Palou.    Escoltar
41:14
9. Aprovació del preu públic del transport a demanda.    Escoltar
1:10:37
10. Aprovació del conveni i la encomanda de gestió amb la Mancomunitat Tegar del Garraf pel manteniment de determinats espais verds del municipi.    Escoltar
1:14:32
11. Aprovació de col·laboració amb l'Institut d'Educació i Treball i altres per la realització agrupada del Projecte Singulars 2018.    Escoltar
1:20:42
12. Resolució de faltes greus, en referència a l'expedient sancionador per gossos potencialment perillosos, expedient GOV-016/2018.    Escoltar
1:22:13
13.1. Moció que presenta el PDeCAT-VIA i el PSC respecte a la millora de l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual.    Escoltar
1:53:51
13.2. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per instar el govern català a la revisió del Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria.    Escoltar
2:07:19
13.3. Moció que presenta Fem Poble per reivindicar la paritat en espais públics.    Escoltar
2:45:18
13.4. Moción que presenta el PPC, para la racionalización y transparencia de las obras en la via pública y equipamientos municipales.    Escoltar
3:20:29
13.5. Moció del grup municipal UM9-CUP per instar el govern espanyol que cessi de vendres armes a l'Aràbia Saudita.    Escoltar
3:31:23
13.6. Moció que presenten els grups municipals PDeCAT-VIA, ERC, UM9-CUP, de suport a la vaga de fam iniciada pels presos polítics catalans.    Escoltar
3:49:45
15. Precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail