Sessió PLE160531 Ordinària de Ple Municipal del 31 de Maig de 2016

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
31/05/2016 18:30h
Publicat el: 10/10/16 13:57h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
00:37
1. Aprovació acta 19 d'abril de 2016.    Escoltar
01:06
2. Donar compte Decrets abril, núm. 2016/0305 a 2016/438.    Escoltar
03:44
3. Declarar l'inici del procediment d'adjudicació dels habitatges del PO, en règim de lloguer, per a persones en risc d'exclusió social.    Escoltar
30:26
4. Aprovació aplicación disposició adicional 12 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, pagament paga extraordinària desembre 2012.    Escoltar
32:36
5. Expedient extrajudicial de crèdit despeses diverses.    Escoltar
35:39
6. Expedient extrajudicial de crèdit de despeses de serveis de Telecomunicacions sense contracte.    Escoltar
41:08
7. Resolució recurs potestatiu de reposició faltes greus expedient sancionador gossos perillosos núm. GOV/2015-26.    Escoltar
1:02:11
8. Resolució faltes molt greus, en referencia a l'expedient sancionador per gossos potencialment perillossos, exp. GOV/2015-43 i GOV/2016-01.    Escoltar
1:11:36
9. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci de Normalització Lingüística.    Escoltar
1:13:00
10. Al·legacions Bases Reguladores adjudicació arrendament social ermita de Sant Pau.    Escoltar
1:45:07
11. Pròrroga conveni transport adaptat per a persones amb discapacitat i/o reduïda al municipi de Sant Pere de Ribes any 2016.    Escoltar
1:52:17
12.1. Moció que presenta el Grup Socialista per la retirada de l'ordre de copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat.    Escoltar
1:54:36
12.2. Moció del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per la creació del Consell Municipal de Cultura.    Escoltar
2:16:21
12.3. Moció que presenta el Grup Municipal Fem Poble, en suport al manifest per l'adscripció de l'agència pública de la formació i qualificació profesionals al departament d'ensenyament.    Escoltar
2:28:32
12.4. Moció que presenta els Grup Municipals de Fem Poble i UM9-CUP per a la creació d'una comissió d'estudi per a la municipalització dels serveis públics externalitzats a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.    Escoltar
2:52:49
12.5. Moció que presenta el Grup Municipal de CIU-VIA, per la incorporació d'un período d'advertiment en el procés sancionador per gossos potencialment perillosos.    Escoltar
3:07:18
13. Respostes preguntes Ple anterior.     Escoltar
3:07:25
14. Mocions, precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail