Sessió PLE 19/04/2016 Ordinària de Ple Municipal del 19 de Abril de 2016

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
19/04/2016 18:30h
Publicat el: 10/10/16 14:00h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
04:18
1. Lectura i aprovació de l'acta de 15 de març de 2016    Escoltar
04:58
2. Donar compte decrets d'Alcaldia (del 206 al 304, mes de març)    Escoltar
07:04
3. Donar compte escrit de la Delegació del INE a Barcelona sobre la revisió anual del Padró Municipal    Escoltar
07:49
4. Donar compte liquidació Pressupost Municipal 2015    Escoltar
17:54
5. Modificació Reglament Mercat Municipal la Sínia i aprovació Text Refós    Escoltar
28:41
6. Aprovació plecs reguladors de les concessions mercat municipal la Sínia    Escoltar
59:38
7. Aprovació Pla de reactivació municipal 2016-2017 i modificació de pressupost exp. núm. 9/2016    Escoltar
2:31:34
8. Aprovació definitiva de la modificació d'usos admissibles en el pla parcial de la Casa del Mar Els Colls    Escoltar
2:36:32
9. Aprovar el Pla director de clavegueram del municipi de Sant Pere de Ribes    Escoltar
2:51:49
10. Aprovar l'adhesió a la tercera pròrroga de l'acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya    Escoltar
3:11:57
11. Aprovació adhesió de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes a la Red Espanyola de ciutats saludables (RECS)    Escoltar
3:19:35
12. Modificació pressupost Exp. 8/2016    Escoltar
3:37:48
13. Designació representant de la corporació al Consorci per la gestió de la Televisió Digital Local Pública del Garraf    Escoltar
3:39:47
14.1 Moció del Grup Socialista en contra del tancament d'Aules de P-3    Escoltar
3:52:00
14.2 Moció dels grups municipals sobre: "El món local en contra de l'acord entre la Unió Europea i l'Estat de Turquia" -aquesta moció se solapa amb la moció 14.5-    Escoltar
4:06:53
14.3 Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, per l'adhesió a la commemoració del 120è. aniversari de Charlie Rivel    Escoltar
4:12:32
14.4 Moció que presenta el grup municipal Agrupació d'Electors Fem Poble, contra l'ús de glifosat a parcs públics i jardins de Sant Pere de Ribes    Escoltar
4:22:37
14.6 Moció que presenta el grup municipal Partit Popular Català, per la millora de les condicions de seguretat del municipi    Escoltar
4:40:34
14.7 Moció presentada pel grup municipal UM9-CUP de suport als Ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i als drets a decidir    Escoltar
4:50:00
15. Respostes preguntes Ple anterior    Escoltar
4:50:29
16. Mocions, precs i preguntes    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail