Sessió PLE 15/03/2016 Ordinària de Ple Municipal del 15 de Març de 2016

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
15/03/2016 18:30h
Publicat el: 04/05/16 09:50h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
00:33
1. Lectura del Manifest del Dia Internacional de la Dona.    Escoltar
14:53
2. Lectura i aprovació de l'acta 16/02/2016.    Escoltar
15:28
3. Donar compte decrets d'Alcaldia (del 102 al 205 mes de febrero i tancament mes de desembre).    Escoltar
18:30
4. Donar compte error transcripció, en les votacions d'una moció, en l'acta del Ple de la Corporació de data 26 de gener de 2016.    Escoltar
19:37
5. Donar compte nomenament en el diferents Òrgans Col·legiats, del Grup Municipal FEM POBLE.    Escoltar
21:12
6. Ampliació de l'encomana de gestió a l'empresa TEGAR, de les zones enjardinades dels sector de Can Pere de la Plana polígon 1A i 1B.    Escoltar
25:07
7. Aprovació acta d'operacions de delimitació territorial entre els municipis de Sant Pere de Ribes i Canyelles.    Escoltar
27:12
8. Aprovació criteris per l'adjudicació d'habitatges de lloguer social per a persones en situación de risc socio-econòmic.    Escoltar
47:24
9. Aprovar l'adhesió al nou protocol general que regula el servei de préstec de material esportiu i recreatiu de l'Àrea d'Esport de la Diputació de Barcelona.    Escoltar
49:52
10. Aprovació de l'adhesió al protocol general del programa "Anem al Teatre" pel període 2016/2020.    Escoltar
52:30
11.1 Moció que presenta el Grup Municipal FEM POBLE, sobre les titulitzacions de les hipoteques i els desnonaments que promouen els bancs executant hipoteques que van ser transferides a fons de titulització.    Escoltar
1:08:10
11.2. Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular Català, sobre el deute de la Generalitat als Ajuntaments.    Escoltar
1:42:31
11.3. Moció que presenta el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, sobre la instal·lació de punt de recàrrega públics de vehicles elèctrics.    Escoltar
1:56:39
11.4. Moció que presenta el Grup Municipal de CIU-VIA i ERC, de rebuig a la suspensió de la Conselleria d'Afers Exteriors.    Escoltar
2:05:43
12. Respostes preguntes Ple anterior.    Escoltar
2:05:53
13. Mocions, precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail