Sessió PLE160126 Ordinària de Ple Municipal del 26 de Gener de 2016

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
26/01/2016 18:30h
Publicat el: 26/10/16 14:38h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
03:07
1. Lectura i aprovació de l'acta 15/12/2015.    Escoltar
03:42
2. Donar compte decrets d'alcaldia (mes de desembre).    Escoltar
04:57
3. Aprovació canvi denominació i identificació espais magatzems 14 i 15 del mercat La Sínia.    Escoltar
10:00
4. Aprovació bases arrendament masia costat Ermita de Sant Pau -aprovació punt d'urgència-    Escoltar
10:24
5. Aprovació acord entre representants dels treballadors i l'Ajuntament.    Escoltar
24:18
6. Aprovació expedient extrajudicial de crèdit de despeses de servei de Telecomunicacions sense contracte.    Escoltar
29:57
7. Prorrogar el contracte derivat del'acord marc pel subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya.    Escoltar
35:21
8. Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l'expedient sancionador per gos potencialment perillós, expedient núm. GOV/2015-10.    Escoltar
38:06
9. Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l'expedient sancionador per gos potencialment perillós, expedient núm. GOV/2015-14.    Escoltar
39:40
10. Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l'expedient sancionador per gossos potencialment perillós, expedient núm. GOV/2015-26.    Escoltar
1:15:00
URGÈNCIA - Aprovació bases arrendament masia costat Ermita de Sant Pau.    Escoltar
1:42:57
11.1. Moció que presenta el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre.    Escoltar
1:55:20
12. Respostes preguntes Ple anterior i de les realitzades per escrit pels Grups Municipals.    Escoltar
1:55:42
13. Renúncia i acceptació càrrec de regidor.    Escoltar
2:09:47
14. Mocions, precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail