Sessió PLE151215 Ordinària de Ple Municipal del 15 de Desembre de 2015

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
15/12/2015 19:00h
Publicat el: 26/10/16 14:42h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
00:48
1. Lectura i aprovació de les actes /24/11/2015 extraordinària eleccions i 24/11/2015 ordinària).    Escoltar
01:24
2. Donar compte designació membre del Grup Municipal del PP al Consorci TDT Garraf.    Escoltar
02:12
3. Donar compte decrets d'Alcaldia (del 950 al 1009 del mes de novembre).    Escoltar
07:00
4. Donar compte informes desfavorables d'intervenció any 2014.    Escoltar
08:44
5. Periodicitat de les sessions de Ple.    Escoltar
11:32
6. Modificació Estatuts del Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública del Garraf.    Escoltar
14:31
7. Aprovació inicial reglament habitatges desocupats.    Escoltar
29:40
8. Declaració d'interès i utilitat municipal de les obres consistents en construcció de tres dutxes i refer una altra c/ Grallers, 12, bonificació de l'ICIO i retorn import taxa procediment comunicació prèvia activitat llar -residència TEGAR.    Escoltar
32:55
9. Aprovació esmena a l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals d'Olivella i Sant Pere de Ribes.    Escoltar
34:46
10. Modificació RLT.    Escoltar
43:00
11. Aprovació aplicació Reial Decret Llei 10/2015 d'11 de setembre de 2015 pagament 48 dies paga extraordinària desembre 2012.    Escoltar
44:55
12. Resolucióo de faltes molt greus i greus, en referència a l'expedient sancionador per gos potencialment perillós, expedient núm. GOV/2015-11.    Escoltar
47:22
13. Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l'expedient sancionador per gos potencialment perillós, expedient núm. GOV/2015-25.    Escoltar
50:45
14.1. Moció que presenta el Grup Municipal PSC-CP, sol·licitant a la Generalitat de Catalunya es faci el pagament del deute que manté amb la nostra administració.    Escoltar
1:28:45
14.2. Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC, CIU-VIA i UM9-CUP, per obrir un debat entorn a la modificació del projecte de rehabilitació de la Casa de la Vila i el seu entorn.    Escoltar
2:29:00
15. Respostes, preguntes Ple anterior.    Escoltar
2:29:15
16. Mocions, precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail