Sessió PLE151124 Ordinària de Ple Municipal del 24 de Novembre de 2015

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
24/11/2015 19:00h
Publicat el: 02/11/16 14:52h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
15:28
1. Lectura i aprovació de l'acta (27/10/2015).    Escoltar
15:54
2. Donar compte de decrets d'Alcaldia (del 838 al 949 del mes d'octubre).    Escoltar
16:38
3. Aprovació de la pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l'Associació Agrupació Social i Cultural de Puigmoltó, per l'ús temporal del Centre Cívic Puigmoltó, antiga escola de Puigmoltó.     Escoltar
22:40
4. Acceptació cessió global d'actius i passius de l'empresa municipal Garraf Promocions Municipals, S.A.    Escoltar
1:12:20
5. Aprovació rectificació anual de l'Inventari a 31 de desembre de 2014.    Escoltar
1:17:23
6. Modificació de pressupost Exp. 24/2015.    Escoltar
1:22:37
7. Extrajudicial de crèdit Casa de la Vila.    Escoltar
2:42:32
8.1. Moció que presenten els grups municipals PSC-CP, UM9-CUP-PA, FEM POBLE i ERC-AM, en defensa de l'exercici efectiu del dret de vot de les persones amb discapacitat intel·lectual.    Escoltar
2:50:14
8.2. Moció que presenten els grups municipals PSC-CP, UM9-CUP-PA, FEM POBLE i ERC-AM, sol·licitant a la Generalitat de Catalunya que garanteixi les beques menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat.    Escoltar
3:00:03
8.3. Moció que presenten els grups municipals PSC-CP, UM9-CUP-PA, FEM POBLE i ERC-AM, per demanar la derogació de la LRSAL o en el seu defecte la devolució a les entitats locals de les competències en matèria de prestació de serves socials i promoció    Escoltar
3:20:11
8.4. Moció que presenten els grups municipals PSC-CP, UM9-CUP-PA, FEM POBLE i ERC-AM, en defensa de la rebaixa de l'IVA cultural que afecta a la creació i producció de proximitat i a l'accés a la cultura en l'àmbit local.    Escoltar
3:29:24
8.5. Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, UM9-CUP-PA, FEM POBLE i PSC-CP, per establir un conveni de col·laboració amb la Cooperativa "Som Energia SCCL" i la promoció de producció i consum d'energia verda.    Escoltar
3:45:42
8.6. Moció presentada pels grups municipals FEM POBLE, ERC-AM, PSC-CP i UM9-CUP-PA, contra l'Assetjament Homofòbic.    Escoltar
3:56:16
8.7. Moció que presenta el grup municipal Agrupació d'Electors Fem Poble, per a millorar la comunicació dels acords del Ple.    Escoltar
4:12:01
8.8. Moció presentada pels Grups Municipals FEM POBLE, ERC-AM i UM9-CUP-PA, contra el TTIP.    Escoltar
4:21:20
8.9. Moció de la candidatura d'Unitat Popular (CUP) de suport a les persones encausades al Vendrell i a Vilanova.    Escoltar
4:31:38
8.10. Moció que presenta el grup municipal UM9-CUP-PA, per un espai de muntatge i emmagatzematge de les carrosses del Reis a Ribes.    Escoltar
4:34:30
8.11. Moció que presenta el grup municipal FEM POBLE, per negociar un reglament de segona activitat per a la Policia Local.    Escoltar
4:50:23
9. Respostes preguntes Ple anterior.    Escoltar
4:50:32
10. Mocions, precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail