Sessió PLE150922 Ordinària de Ple Municipal del 22 de Setembre de 2015

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
22/09/2015 19:00h
Publicat el: 02/11/16 14:54h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
02:00
1. Lectura i aprovació de les actes (21/07/2015 i 31/08/2015).    Escoltar
02:54
2. Donar compte de decrets d'Alcaldia (del 559 al 671 mes de juliol; i del 672 al 745 mes d'agost).    Escoltar
07:37
3. Modificació de pressupost.    Escoltar
53:26
4. Expedient extrajudicial de crèdit - Despeses serveis extraordinàris.    Escoltar
1:07:03
5. Expedient extrajudicial de crèdit - Assistències tribunals de selecció 2014.    Escoltar
1:09:10
6. Expedient extrajudicial de crèdit - Factures de Telefonia.    Escoltar
1:12:08
7. Aprovació conveni i acceptació de la subvenció pel programa de Formació i Inserció de la Diputació de Barcelona.    Escoltar
1:17:44
8. Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora de la implantació de clubs socials i associacions de cànnabis i/o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses.    Escoltar
1:33:43
9. 1. Moció del Grup Municipal Socialista de suport per preservar la sala històrica de la Casa de la Vila i a la construcció d'una nova sala de plens funcional en el projecte d'ampliació de la mateixa Casa de la Vila.    Escoltar
2:32:11
9.2. Moció amb motiu de l'augment d'assassinats masclistes en els darrers mesos, que presenta el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.     Escoltar
2:45:07
9.3. Moció de suport dels Grups Municipals de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes a l'acollida de població refugiada.    Escoltar
2:58:06
9.4. Moció per a realitzar un cens dels locals públics sense ús i adequar-los per al lloguer d'emprenedors, que presenten els grups municipals Agrupació d'Electors Fem Poble i Esquerra Republicana de Catalunya.    Escoltar
3:12:20
9.5. Moció per a l'estudi de l'obertura del pàrquing de la Vinya d'en Petaca com aparcament públic, que presenten els grups municipals Agrupació d'Electors Fem Poble i Esquerra Republicana de Catalunya.    Escoltar
3:18:19
9.6. Moció per a l'estudi de l'obertura del WIFI dels equipaments públics municipals, que presenten els grups municipals Agrupació d'Electors Fem Poble i Esquerra Republicana de Catalunya.    Escoltar
3:22:14
10. Renúncia i acceptació càrrec nou regidor PP.    Escoltar
3:31:10
11. Mocions, precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail