Sessió PLE150630 Extraordinària de Ple Municipal del 30 de Juny de 2015

Òrgan: Ple Municipal -  Extraordinària
30/06/2015 19:00h
Publicat el: 07/11/16 11:19h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
00:48
1. Constitució dels grups municipals i designació de portaveus.    Escoltar
03:24
2. Periodicitat de les sessions del Ple.    Escoltar
06:30
3. Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.    Escoltar
29:45
4. Nomenament de representants de la Corporació en tots els Òrgans Col·legiats en que hi hagi d'estar representada.    Escoltar
43:43
5. Coneixement resolució Alcaldia en matèria de nomenament de Tinents d'Alcaldia; membres de la Junta de Govern Local i Presidents de les Comissions Informatives, així com les delegacions de l'Alcaldia.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail