Sessió PLE150428 Ordinària de Ple Municipal del 28 de Abril de 2015

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
28/04/2015 19:00h
Publicat el: 07/11/16 11:20h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
04:56
1. Lectura i aprovació de l'acta (17/03/2015)    Escoltar
05:26
2. Donar compte de decret d'Alcaldia (161 al 249 mes de març)    Escoltar
12:44
3. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre i liquidació pressupost exercici 2014    Escoltar
25:16
4. Donar compte del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf    Escoltar
31:25
5. Aprovació del pagament dels imports pendents de subministrament elèctric de la llar d'infants l'Espígol    Escoltar
1:03:11
6. Aprovació del protocol municipal per a l'abordatge de la violència masclista de Sant Pere de Ribes    Escoltar
1:15:34
7. Aprovació dels nous preus públics del complex esportiu municipal Espai Blau per a la temporada esportiva 2015-2016    Escoltar
1:19:58
8. Aprovació conveni cessió d'ús de l'aula "Espai Docent" de l'edifici municipal de la UA-1, de l'Hotel d'Entitats, a l'entitat Creu Roja    Escoltar
1:27:07
9. Adhesió a la declaració de constitució de la Xarxa d'Escoles Municipals de persones adultes    Escoltar
1:38:15
10. Modificació de pressupost    Escoltar
1:53:06
11. Aprovació de factures de despeses de Telecomunicacions sense contracte    Escoltar
1:57:24
12. Aprovació acord entre representants dels treballadors i l'Ajuntament    Escoltar
2:30:21
13. Expedient extrajudicial de crèdit - Despeses permisos de conduir    Escoltar
2:33:13
14. Expedient extrajudicial de crèdit - Productivitat Auxiliar Tècnic Medi Ambient    Escoltar
2:36:42
15. Aprovació compatibilitat    Escoltar
2:42:44
16. Aprovació provisional del Pla Especial del Catàleg de Patrimoni pel que fa a la fitxa del Catàleg 75c Can Puça    Escoltar
2:45:04
17. Acord d'adhesió de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes a la pròrroga de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia     Escoltar
2:49:17
18. Desafectació del domini públic dels locals de la UA-1 destinats al servei públic del Mercat Municipal    Escoltar
2:52:24
19.1. Moció Institucional que presenta el Govern Municipal de CIU-VIA i UM9-PM en suport a l'esport català    Escoltar
3:02:02
19.2. Moció que presenta el Govern Municipal de CIU-VIA i UM9-PM per a l'impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l'Administració Pública Local    Escoltar
3:07:49
19.3. Moció d'Unitat Municipal 9 en solidaritat amb els condemnats i condemnades pels fets del 15-J del 2011 al Parlament    Escoltar
3:25:01
21. Mocions, precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail