Sessió PLE150317 Ordinària de Ple Municipal del 17 de Març de 2015

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
17/03/2015 19:00h
Publicat el: 26/03/15 14:22h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
00:05
1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors.    Escoltar
01:10
2. Presa possessió càrrec nova regidora.    Escoltar
06:53
3. Donar compte decrets (del 87 al 160).    Escoltar
29:45
4. Aprovació conveni de col·laboració PFI-PTT Ajuntament de Sant Pere de Ribes -Dept. d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.    Escoltar
35:03
5. Aprovació nou preu públic per a l'activitats de waterpolo al CEM Espai Blau    Escoltar
41:47
6. Adhesió als acords del 7è. Congrés de la Gent Gran de Catalunya    Escoltar
48:28
7. Modificació de pressupost núm. 04/2015.    Escoltar
1:04:30
8. Aprovació compatibilitat.    Escoltar
1:15:08
9. Modificació estatuts Consorci TDT Garraf.    Escoltar
1:29:02
10. Modificació estatuts Consorci Localret.    Escoltar
1:32:29
11. Ampliació cessió d'ús dels SES Institut Roquetes II denominat XALOC SUPP-9 Parc Central.    Escoltar
1:45:02
12. Aprovació dels Plecs que han de regir concessió demanial ocupació de via pública amb quiosc de la ONCE i declaració d'interès d'utilitat municipals de les obres emparades a la llicència 218/2014.    Escoltar
1:58:30
13. Modificació membres de la comissió operacions delimitació del terme municipal.    Escoltar
2:03:11
14. Adhesió Ajuntament a l'Acord Marc del subministrament de gas natural adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local.    Escoltar
2:10:20
15. Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors.    Escoltar
2:10:29
16. Mocions, precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail