Sessió PLE141118 Ordinària de Ple Municipal del 18 de Novembre de 2014

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
18/11/2014 19:00h
Publicat el: 20/03/15 13:31h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
00:02
Lectura i aprovació d'actes anteriors (juliol i octubre 2014)    Escoltar
00:35
Donar compte de decrets (del 497 al 562)    Escoltar
06:40
Aprovació pagament pendent paga meritada desembre 2012    Escoltar
15:20
Aprovació inicial Ordenança tipus d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives    Escoltar
25:43
Aprovació inicial Ordenança tipus d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública    Escoltar
35:41
Aprovació inicial dels estatuts de l'Agència de desenvolupament Econòmic del Garraf    Escoltar
36:33
Aprovació inicial Ordenança administració electrònica    Escoltar
43:47
Creació de la comissió de seguiment i control del servei municipal d'aigua    Escoltar
55:07
Modificació de pressupost    Escoltar
1:49:02
Proposta d'Alcaldia per raons d'urgència: Modificació acord relatiu a l'AD certificació núm. 9 i última de les obres de Casal de la Gent Gran - Centre de Dia de les Roquetes    Escoltar
2:10:02
Moció que presenten els grups municipal al Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per l'ús del català en processos judicials    Escoltar
2:16:15
Moció que presenta l'equip de govern (CIU-VIA i UM9-PA) de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya    Escoltar
2:19:38
Moció que presenta el grup municipal d'UM9-PA de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en suport a la proposta de mesures urgents i necessàries com a resposta a la pobresa energètica    Escoltar
2:29:06
Moció que presenta el grup municipal del PPC de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, sobre la zona de pícnic de les Roquetes    Escoltar
2:59:45
Moció que presenta el grup municipal del PSC-PM de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en relació a la defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les dones    Escoltar
3:08:08
Moció que presenta el grup municipal del PSC-PM de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per reduir la llista d'espera d'atenció a les persones en situació d'atur del municipi    Escoltar
3:26:36
Resposta a les preguntes formulades en plens anteriors    Escoltar
3:26:47
Mocions, precs i preguntes    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail