Sessió PLE150127 Ordinària de Ple Municipal del 27 de Gener de 2015

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
27/01/2015 19:00h
Publicat el: 20/03/15 13:28h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
02:10
Lectura i aprovació de l'acta    Escoltar
04:34
Donar compte de decrets d'Alcaldia (620 al 679)    Escoltar
43:03
Modificació de l'establiment del servei públic de tennis municipal a les instal·lacions esportives de Can Macià i el seu annex 1 reglament d'ús de la instal·lació    Escoltar
49:16
Aprovació nou preu públic a incorporar a la tarifa núm. 4 de l'ordenança número 56    Escoltar
51:37
Expedient extrajudicial de crèdit - Complement Fons d'Acció Social 2013    Escoltar
56:47
Aprovació inicial Pla de Verificació Municipal de les activitats    Escoltar
1:08:33
Aprovació definitiva modificació puntual Pla Parcial sector SUPP-12, subsector 1 Rambla del Garraf    Escoltar
1:13:25
Modificació de les condicions lloguer local municipal, a proposta de l'empresa Garraf Promocions Municipals, S.A.    Escoltar
1:19:57
Declaració d'interès i utilitat municipal de les obres emparades en llicències núm. 329/2014 de construcció d'un nou Centre d'Assistència Primària al Ps. Circumval·lació, s/n de Ribes     Escoltar
1:29:00
Personació Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 16 de Barcelona demanda Delegació de Govern de Catalunya per l'aprovació pel Ple del pagament de la part meritada de desembre 2012    Escoltar
1:31:17
Ratificació decret interposició recurs d'apel·lació contra sentència compatibilitat Sra. Criseida Ramírez    Escoltar
1:35:16
Moció dels grups ICV, CIU-VIA i UM9 de Sant Pere de Ribes, per la creació d'un registre d'artistes locals i elaboració d'un pla d'acció cultural al municipi    Escoltar
1:48:48
Respostes a les preguntes formulades en plens anteriors    Escoltar
1:50:31
Mocions, precs i preguntes    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail