Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 27 de Novembre de 2018

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
27/11/2018 18:30h
Publicat el: 04/02/19 11:50h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
00:53
1. Aprovació acta Ple sessió 16 d'octubre de 2018.    Escoltar
01:30
2. Donar compte Decrets octubre 2018.    Escoltar
01:47
3. Donar compte de l'aprovació de nous contractes de lloguer (SUPP-9: parking núm. 60 i 69 VDP i trasters núm. 10) i deixar sense efecte l'aprovació contractes de lloguer (places 31 i 69 VDP).    Escoltar
02:08
4. Donar compte informe relatiu als treballs de control financer de subvencions atorgades per l'Ajuntament a l'exercici 2017.    Escoltar
02:19
5. Donar compte auditoria per actualització de diferents taxes i preus públics a aplicar en 2019 i informes económico-financers, a incloure en expedient d'OOFF exercici 2019.    Escoltar
02:34
6. Donar compte de les trameses efectuades a MINHAP corresponent a l'execució pressupostària del 2n. trimestre 2018 i als costos efectius de serveis de les EELL 2017.    Escoltar
02:47
7. Donar compte del Pla anual de Control Financer exercici 2019.    Escoltar
03:05
8. Aprovació inicial modificació puntual del Pla General d'ordenació Urbana de l'àmbit de l'Autòdrom Terramar.    Escoltar
1:42:18
9. Aprovació inicial modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana per incorporar determinacions derivades de la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.    Escoltar
1:45:22
10. Aprovació de la modificació i actualització dels estatuts de la Mancomunitat Penedés-Garraf.    Escoltar
1:47:09
11. Establiment del servei i aprovació del Reglament transport a demanda.    Escoltar
1:57:09
12, 13 i 14. Resolució de faltes molt greus i greus, en referencia als expedients sancionadors per gossos potencialment perillosos, expedients GOV-018/2018, GOV-054/2018 i GOV-057/2018.    Escoltar
2:01:13
15. Aprovació del pressupost general per a l'exercici 2019.    Escoltar
3:39:01
16. Aprovació plantilla municipal i relació de llocs de treball per a l'any 2019.    Escoltar
3:48:06
17. Aprovació massa salarial 2019.    Escoltar
3:49:35
18. Aprovació festes locals 2019.    Escoltar
3:51:12
19. Aprovació conveni col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament pel servei d'informació del Parc del Garraf 2018-2021, aportacions anuals i compromís de cofinançament.    Escoltar
3:54:01
20. Aprovació conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament i la Creu Roja i atorgament de subvenció económica en materia d'accions socials per l'any 2018.    Escoltar
3:56:34
21.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del Decret de menjadors.    Escoltar
3:58:02
21.2. Moció dels grups UM9-CUP, Fem Poble, PSC i PDeCAT a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'Espai del migdia als centre públics.    Escoltar
4:11:10
21.3. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per instar el Departament de Salut a reconèixer l'atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic.    Escoltar
4:20:04
21.4. Moció de rebuig als atacs feixistes a la llibertat d'expressió a Sant Pere de Ribes que presenta UM9-CUP.    Escoltar
4:39:31
23. Precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail