Sessió PLE Ordinària de Ple Municipal del 16 de Octubre de 2018

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
16/10/2018 18:30h
Publicat el: 04/02/19 11:49h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
00:21
1. Aprovació acta sessió ordinària del dia 18 de setembre de 2018.    Escoltar
00:48
2. Donar compte Decret setembre 2018.    Escoltar
02:40
3. Donar compte de la tramesa efectuada al MINHAP a data 14/09/2018, corresponent a les línies fonamentals del Pressupost 2018-2019.    Escoltar
03:51
4. Donar compte de la creació i designació de la Comissió Especial de Comptes i nomenament dels membres de la Mancomunitat Penedés-Garraf.    Escoltar
04:06
5. Donar compte de l'acord pel qual es declara desert, i l'obertura período extraordinari de la concessió demanial de la parada 11 magatzem del Mercat Municipal "La Sínia".    Escoltar
04:34
6. Expedient de modificació pressupostària núm. 16/2018.    Escoltar
19:12
7. Expedient modificació Ordenances Fiscals i Preus Públics 2019.    Escoltar
1:46:45
8. Aprovació de la modificació de la Plantilla Municipal i de la relació de llocs de treball.    Escoltar
1:58:51
9. Aprovació conveni de cooperación interadministrativa de Consell Comarcal del Garraf per al desenvolupament de l'actuació "Prospecció ocupacional en el territori del Garraf".    Escoltar
2:03:16
10. Aprovació conveni de cooperació interadministrativa del Consell comarcal del Garraf per al desenvolupament de l'actuació "Impuls Jove Garraf".     Escoltar
2:06:09
11. Conveni d'adhesió al nou acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya.    Escoltar
2:35:51
12. Aprovació provisional modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana que afecta terrenys municipals d'equipaments (actual D2-D3-D7) per tal de destinar-los a Serveis Tècnics (C1) i serveis urbans (D6) conservant l'ús d'associatiu-cultural (D3).    Escoltar
2:50:57
13. Aprovació reglament delCentre Cívic l'Espai de les Roquetes.    Escoltar
2:54:52
14. Aprovació proposta adjudicació procediment obert per a la contractació de l'execució de les obres descrites en el Projecte Bàsic i d'Execució i el Projecte de les instal·lacions escèniques per a la rehabilitació i ampliació del Teatre de les Roquetes.    Escoltar
3:23:56
15.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per sol·licitar l'accés als habitatges amb preus de lloguer justos i estables.    Escoltar
4:15:36
15.2. Moció que presenta Fem Poble i PSC-CP, per demanar a la Generalitat la millora de la connexió en transport públic directe de Barcelona amb Barcelona des de Sant Pere de Ribes.    Escoltar
4:39:55
15.3. Moció que presenta UM9-CUP, PDeCAT-VIA, ERC i FEM POBLE per exigir l'allibertament immediat dels presos polítics Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.    Escoltar
5:06:56
Votació de la lectura de la moció d'urgència    Escoltar
5:27:37
16. Precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail