Sessió Ple ordinari Ordinària de Ple Municipal del 18 de Setembre de 2018

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
18/09/2018 18:30h
Publicat el: 04/02/19 11:48h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
00:38
1. Aprovació acta Ple sessió 17 de juliol de 2018.    Escoltar
01:10
2. Donar compte Decrets juliol i agost 2018.    Escoltar
04:38
3. Donar compte sobre l'informe del compliment de la Llei de morositat i del período mig de pagament corresponent al segon trimestre del 2018.    Escoltar
04:48
Donar compte de la tramesa efectuada al MINHAP a data 30/07/2018 corresponent a l'execució pressupostària del 2n trimestre 2018.    Escoltar
05:04
5. Donar compte de la tramesa efectuada a la Sindicatura de Comptes de Catalunya a data 7/09/2018 corresponent al Compte General 2017.    Escoltar
05:16
6. Donar compte de l'aprovació de nous contracte de lloguer ( SUPP-9: Parking núm. 23 i trasters núm. 4 i 7)    Escoltar
05:39
7. Aprovació de l'adhesió a la Xarxa de Projectes de participació infantil al municipi, de la Diputació de Barcelona.    Escoltar
12:15
8. Aprovació del Reglament del Consell d'infants de Sant Pere de Ribes.    Escoltar
20:30
9. Aprovació de l'adhesió a la Xarxa d'escoles bressol municipals, de la Diputació de Barcelona.    Escoltar
41:27
10. Aprovació conveni de col·laboració (aportacions econòmiques) entre el Consell Comarcal del Garraf i les Entitats participants del Projecte PECT 2014-2020, del C.C. Garraf "Envelliment actiu i saludable i dependència".     Escoltar
47:20
11. Aprovació conveni amb Consell Comarcal del Garraf per a la gestió dels Serveis de Medi Natural i Litoral del Garraf.    Escoltar
50:10
12. Resolució de faltes molt greus i greus, en referencia a l'expedient sancionador per gossos potencialment perillosos, expedient GOV-021/2018.    Escoltar
56:37
13. 1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per sol·licitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que garanteixi la plenitud d'una escola inclusiva.    Escoltar
1:18:00
15. Precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail