Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 17 de Juliol de 2018

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
17/07/2018 18:30h
Publicat el: 24/09/18 11:15h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
19:38
1. Aprovació acta sessió ordinària del dia 29 de maig i 19 de juny de 2018.    Escoltar
20:07
2. Donar compte Decrets juny 2018.    Escoltar
23:47
3. Donar compte de la tramesa efectuada a Tutela Financera a data 19/06/2018 corresponent al Pla Econòmic Financer 2018-2019.    Escoltar
24:07
4. Donar compte de l'aprovació de nous contractes de lloguer: Pàrquing núm. 11 i 52 de SUPP-9 i Pàrquing núm. 12 i 19 de VDP.    Escoltar
24:27
5. Donar compte del Decret 678/2018 relatiu al requeriment a la Societat Civil Catalana i Abogados Catalanes por la Constitución per realització subsanació d'esmenes al seu escrit.    Escoltar
25:54
6. Donar compte de l'acta de desafectació del terreny propietat de l'Ajuntament situat al sector SUPP-9.    Escoltar
26:31
7. Donar compte de l'acta de reversió del local situat al Carrer Sant Antonio Ma Claret, 3-5.    Escoltar
26:55
8. Aprovació pròrroga conveni servei transport adaptat per a persones amb discapacitat/dependencia i mobilitat reduïda Sant Pere de Ribes any 2018.    Escoltar
36:17
9. Aprovació dels Plecs reguladors i convocatoria per la concessió de la parada-magatzem 11 del mercat municipal La Sínia.    Escoltar
39:35
10. Resolució de faltes molt greus i greus, en referencia a l'expedient sancionador per gossos potencialment perillosos, expedient GOV-006/2018.    Escoltar
44:16
11. Extinció usdefruit vitalici per l'habitatge del C/ Aneto, núm. 6, baixos 4, escala II.    Escoltar
45:26
12. Aprovació Compte General de l'exercici 2017.    Escoltar
46:43
13. Aprovació dissolució Consorci els Colls Miralpeix - Costa del Garraf.    Escoltar
1:02:29
14. Aprovació de l'acceptació de decisió de la Sentencia dictada pel Tribunal Superior de Justicia de Catalanya, Sala Contenciós Administratiu Secció quarta, recurs apel·lació núm. 299/2017.    Escoltar
1:19:18
15. Aprovació declaración d'interès general o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, als immobles que figuren específicament en la borsa de mediació de lloguer, gestionada per l'oficina local d'habitatge del Consell Comarcal del Gar    Escoltar
1:32:02
16.1. Moció que presenten el PSC, ERC, FEM POBLE, UM9-CUP i PDeCAT-VIA en suport a la Marea Pensionista de Catalunya com a mesura per a donar a conèixer la intenció de crear un Pla Privat de Pensions Europees.    Escoltar
2:06:50
16.2. Moció presentada per PDeCAT-VIA i UM9-CUP de suport al dret a morir dignament i a la despenalització de l'eutanàsia.    Escoltar
2:23:28
18. Precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail