Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 24 de Abril de 2018

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
24/04/2018 18:30h
Publicat el: 04/02/19 11:57h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
00:39
1. Aprovació acta Ple 27 de març de 2018.    Escoltar
01:20
2. Donar compte Decrets març 2018.    Escoltar
02:38
3. Donar compte de les trameses efectuades al Departament de Governació, Administracions Publiques i Habitatges i a la Sindicatura de Comptes a data 28/03/2018 corresponent a la Liquidació del pressupost 2017 i pressupost 2018.     Escoltar
03:06
4. Donar compte tramesa efectuada al MINHAP corresponent a la Liquidació Pressupostària 2017.    Escoltar
03:36
5. Aprovació conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes pel punt d'informació del Parc del Garraf 2018-2021 i acceptació de la subvenció 2018.    Escoltar
05:37
6. Aprovació definitiva del Projecte bàsic, Projecte executiu amb estudi bàsic de seguretat i salut i Projecte de les instal·lacions escèniques per la rehabilitació, reforma i ampliació del Teatre de Les Roquetes.    Escoltar
19:34
7. Aprovació expedient de contractació i plec de clàusules administratives particulars del contracte que regirà el procediment obert per a la contractació de l'execució de les obres i de les instal·lacions escèniques descrites en el Proj... ES RETIRA    Escoltar
21:08
8. Aprovació expedient 8/2018 modificació de pressupost.    Escoltar
1:05:03
9. Moció d'urgència en suport als comités de defensa de la República.    Escoltar
1:39:37
10. Precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail