Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 27 de Març de 2018

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
27/03/2018 18:30h
Publicat el: 04/02/19 11:58h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
00:40
1. Aprovació actes Plens sessió extraordinària de l'estat del municipi de 6 de febrero de 2018 i sessió ordinària de 27 de febrero de 2018.    Escoltar
03:58
2. Donar compte Decrets febrero 2018.     Escoltar
08:01
3. Donar compte de l'aprovació per la Junta de Govern Local de data 27 de febrero de 2018 de l'atorgament de la llicència 14/2018 de l'IES Montgròs.     Escoltar
09:32
4. Donar compte de les trameses efectuades al MINHAP corresponents als tipus impositius d'aplicació exercici 2018 i Pressupost 2018.    Escoltar
10:27
5. Donar compte aprovació liquidació pressupost exercici 2017 per la Junta de Govern Local de 13 de març de 2018.    Escoltar
32:08
6. Donar compte de l'exp. núm. 4/2018 de modificació de pressupost d'incorporació de romanents aprovades per la Junta de Govern Local de 13 de març de 2018.    Escoltar
59:44
7. Aprovació expedient 5/18 modificació de pressupost.    Escoltar
1:25:19
8. Resolució al·legacions plantilla, relació de lloc de treball i aprovació definitiva del RLT i plantilla.    Escoltar
1:52:21
9. Conveni de col·laboració entre l'Agència de desenvolupament econòmic NODE GARRAF i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes per al desenvolupament de l'actuació "Centres de Serveis avançats a les empreses del Garraf" 2018 i 2019 en el marc del Pla    Escoltar
1:56:18
10. Aprovació incorporació de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes com a Entitat de l'Associació de l'observatori de les dones en els mitjans de comunicación, acceptació dels Estatuts i aportació anual 2018.    Escoltar
2:06:47
11. Proposta de nomenament de la Sala Polivalent Josep Lluís Palacios de la Casa de la Vila de Ribes i del Passatge de les Entitats a les Roquetes.    Escoltar
2:17:36
APROVACIÓ URGÈNCIA    Escoltar
2:21:13
MOCIO D'URGÈNCIA: MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS PDeCAT-VIA , ERC I LA UM9-CUP PER LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS I L'ANUL·LACIÓ DE LES ORDRES INTERNACIONALS DE DETENCIÓ ALS POLÍTICS CATALANS.    Escoltar
3:27:00
12.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.    Escoltar
3:41:36
12.2. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania.    Escoltar
4:06:53
14. Precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail