Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 30 de Gener de 2018

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
30/01/2018 18:30h
Publicat el: 04/02/19 12:01h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
00:01
1. Aprovació acta Ple 19 de desembre de 2017.     Escoltar
00:26
2. Donar compte Decrets desembre 2017.    Escoltar
06:41
3. Donar compte de la memoria valorada de proposta d'actuacions a la xarxa d'aigua potable que descriu el detall dels projectes a executar, Pla de finançament i planificació d'execució.    Escoltar
19:01
4. Aprovació conveni de col·laboració per a l'execució del Programa 30 plus amb el Consell Comarcal del Garraf i els Ajuntaments de Sitges, Olivella, Canyelles i Cubelles.    Escoltar
21:09
5. Acord d'adhesió de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà - AMTU.    Escoltar
53:06
6. Aprovació primera pròrroga del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d'energia eléctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a l'empresa Endesa Energia, SA.    Escoltar
1:18:20
7. Aprovació tercera pròrroga del contracte derivat de l'acord marc pel subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2014.03-D01).    Escoltar
1:26:34
8. Aprovació de l'addenda, bases de preus unitaris i justificació dels imports del fons d'amortització técnica al contracte de gestió dels serveis municipals de subministrament d'aigua potable de Sant Pere de Ribes.    Escoltar
1:56:36
9. Aprovació a efectes econòmics de l'establiment de servei i Reglament del servei Espai Empresa Roquetes.    Escoltar
1:58:03
APROVACIÓ URGÈNCIA     Escoltar
2:00:47
Aprovació conveni de cessió d'instal·lació, traspàs de projecte, permisos i servitud de pas sobre terrenys a favor d'Endesa Distribución eléctrica SLU, relatiu al projecte d'urbanització exterior de la Casa de la Vila.    Escoltar
2:06:10
10.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles bressol.    Escoltar
2:47:53
10.2. Moció que presenta Fem Poble i la resta de grups municipals per a la recuperació de Ràdio Ribes i la creació d'una mesa de debat vers el seu model.    Escoltar
3:08:12
10.3. Moció contra la repressió i la persecució per motiu ideològics portada a terme per membres del govern municipal.    Escoltar
4:22:15
12. Precs i preguntes.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail