Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 19 de Desembre de 2017

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
19/12/2017 18:30h
Publicat el: 08/01/18 13:13h

Audio sessió:

  Ordre del dia
01:16
1. Aprovació acta Ple 28 de noviembre de 2017.    Escoltar
01:42
2. Donar compte Decrets noviembre 2017.    Escoltar
06:20
3. Aprovació annex conveni col·laborador habitatges amb el Consell Comarcal del Garraf.    Escoltar
22:54
4. Declaració d'obres d'interés municipal - Els Xulius, CSR.    Escoltar
23:20
5. Declaració d'obres d'interès municipal - GER.    Escoltar
27:50
6. Aprovació dels dos expedients de contractació i plecs de clàusules administratives, execució d'obres i de les intal·lacions escèniques per la rehabilitació, reforma i ampliació del Teatre de Les Roquetes.    Escoltar
1:26:58
7. Aprovació pròrroga "Pla Igualtat per a la ciutadania".    Escoltar
1:47:25
8. Aprovació validació a efectes econòmics dels plecs reguladors de les concessions i adjudicacions concessions de la parada i magatzem 5 i local 2, i magatzem 17, i período extraordinari d'adjudicació d'espais del Mercat La Sínia.    Escoltar
1:56:31
PUNT D'URGÈNCIA: Validació económica del conveni entre l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Consell Comarcal del Garraf per l'execució de l'operació de "Camins patrimoni natura"    Escoltar
1:58:39
9.1. Moció presentada per tots els grups municipals: Proposta de manifest del Consell Escolar Municipal de Sant Pere de Ribes.    Escoltar
2:15:40
10. Precs i preguntes     Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail