Sessió PLE ORDINARI Ordinària de Ple Municipal del 28 de Novembre de 2017

Òrgan: Ple Municipal -  Ordinària
28/11/2017 18:30h
Publicat el: 16/01/18 14:09h

Audio sessió:

  Ordre del dia
  Acta completa
20:41
1. Aprovació actes: Ple ordinari del dia 17 d'octubre 2017 i els Plens extraordinaris dels diez 24 i 26 d'octubre de 2017.    Escoltar
21:19
2. Donar compte Decrets mes octubre 2017.    Escoltar
22:33
3. Donar compte informe Tresoreria sobre la Llei de morositat i del período mig de pagament corresponent al 3er. trimestre de 2017, tramesa efectuada al MINHAP d'execució del Pressupost del 3r. trimestre 2017 i del cost efectiu dels serveis 2016.    Escoltar
23:05
4. Aprovació Pressupost 2018.    Escoltar
3:21:39
5. Aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per l'any 2018.    Escoltar
3:37:57
6. Aprovació de la massa salarial del personal laboral per l'any 2018.    Escoltar
3:40:41
7. Aprovació expedient 15/2017, actualització bases d'execució Pressupost 2017.    Escoltar
3:42:42
8. Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l'ACA per a l'execució de les obres de sanejament i depuradora de Can Pere de la Plana.    Escoltar
3:46:50
9. Aprovació calendari festius locals 2018.    Escoltar
3:48:33
10. Aprovació de la rectificació de l'inventari de béns municipals a data 31 de desembre de 2016.    Escoltar
3:49:58
11. Aprovació continuïtat conveni de col·laboració amb el centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la información i aquest Ajuntament, aprovat en data 11 de desembre de 2012.    Escoltar
3:52:51
12. Aprovació de l'adhesió al Consorci Sanitari de l'Alt Penedés i el Garraf (CSPAG).    Escoltar
4:05:06
13. Donar nom a CAP de Ribes com a Josep Bertran i Miret, a les diferents sales del Local i al Passatge del Castell de Ribes com a José Udaeta.    Escoltar
4:15:49
14. Aprovació inicial del Projecte bàsic, Projecte executiu amb estudi bàsic de seguretat i salut i projecte de les instal·lacions escèniques per la rehabilitació, reforma i ampliació del teatre de les Roquetes.    Escoltar
4:50:30
15.1. Moció que presenta el Grup Municipal PSC-CP, sobre la convocatoria de noves eleccions al parlament de Catalunya el 21 de desembre i crida al diàleg i l'entesa entre institucions.    Escoltar
5:19:40
15.2. Moció que presenta el Grup Municipal PSC-CP, sobre l'acta de l'Audiència Nacional de presó incondicional per l'ex-president del govern i set ex-consellers.    Escoltar
5:51:57
15.3. Moció que presenten els Grups Municipals del PDeCAT-VIA i ERC, de rebuig a la violencia de la Policia Espanyola durant la jornada de l'1 d'octubre.    Escoltar
5:54:10
15.4. Moció que presenta el Grup Municipal del PDeCAT-VIA, per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya.    Escoltar
6:20:51
15.5. Moció que presenta el Grup Municipal del PDeCAT-VIA, per la llibertat dels presos polítics Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.    Escoltar
6:23:00
15.7. Moció presentada per PDeCAT-VIA, ERC, UM9-CUP a favor de l'alliberament dels presos polítics.    Escoltar
6:42:11
15.6. Moció presentada per FEM POBLE i UM9-CUP de suport al soterrament de l'AVE a Múrcia.    Escoltar
6:48:40
15.8. Moció presentada per UM9-CUP, contra la repressió i la persecució per motius ideològics portada a terme per membres del govern municipal.    Escoltar
8:11:40
16. Respostes preguntes Ple anterior.    Escoltar


Compartir sessió: Facebook Twitter Google+ eMail